LV | RU | EN

 

Pieraksts pie ģimenes ārsta

ERAF projekti

 
Medicīnas centrs „Vesels” īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Vesels””.ERAF.jpg2011.gada 08.decembā ir noslēgts līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/CFLA/098 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta mērķis ir sakārtot primārās veselības aprūpes infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību un materiāli tehnisko bāzi.
Projekta ietvaros paredzēts veikt remontu ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 113 621.17 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 72 376.67 EUR un pašu finansējums ir 41 244.50 EUR.